Główne zadanie zaliczeniowe

Przygotuj narrację cyfrową, korzystając z materiałów przedstawionych w kursie:

  • przygotuj temat, harmonogram pracy, podział obowiązków i zestaw narzędzi oraz krótką refleksję przedstawiającą, jak wyglądała praca, co się nie udało, jakie pojawiły się problemy w trakcie wykonywania zaplanowanych zadań i spisz je w pliku tekstowym,
  • zrealizuj kilkuminutową narrację na dowolny temat i ją opublikuj. Link do narracji wraz z plikiem tekstowym prześlij organizatorom kursu na adres kontaktowy.