Sylwetki współpracujących w sieci

Opisaliśmy wybrane obszary, gdzie zaadaptowanie technologii umożliwiających współpracę w sieci może się przyczyniać do lepszych efektów pracy projektowej, ułatwiać dostęp do informacji, usprawniać komunikację i konsultowanie pomysłów, kolejnych kroków oraz lepszego planowania samej pracy. W tej części prezentujemy uzupełnienie opisów obszarów, świadomie utworzonych w oddzielnym rozdziale, prezentujących współpracę z perspektywy osób na określonych stanowiskach. Do każdego ze wskazanych przykładów staraliśmy się dobrać dwie możliwości wykorzystania współpracy. Lista nie jest zamknięta, a konkretne przypadki zostały przez nas wybrane zgodnie z celem kursu i grupą, do której kierujemy nasze materiały.

Dyrektorka biblioteki

Osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie instytucji, kontakty zewnętrzne i zewnętrzne. Współpraca z wykorzystaniem narzędzi on-line byłaby możliwa między innymi dzięki usprawnieniu komunikacji wewnętrznej, na przykład kontakty z pracownikami, oraz podczas grupowej pracy nad dokumentami – wspólne tworzenie materiałów edukacyjnych, informacji o wydarzeniach szkolnych, budowanie bazy wiedzy dotyczącej szkoły, wspólne pisanie tekstów z uczniami, tworzenie list i opisów lektur dla określonych wątków tematycznych itp.

Nauczyciel

Pracę w klasie można ułatwić, stosując chmurę do zarządzania plikami – na przykład oceniania uczniowskich prac, sugerowania poprawek itp. Warto również pomyśleć o narzędziach pozwalających na wspólne uczenie się. Dzięki temu można pracować efektywniej i w ciekawszy dla uczniów sposób, rozwijając umiejętności pracy w grupie.

Animatorka kultury

Przy zarządzaniu projektem kulturalnym lub realizowaniu określonych, projektowych zadań przydadzą się narzędzia usprawniające tego rodzaju pracę i kontakt z zespołem. Warto zatem sięgnąć po narzędzia zarządzania projektem, a także te wspierające podczas wypracowywania nowych pomysłów i idei.

Redaktor naczelny pisma

Jego obowiązki to gromadzenie tekstów, redagowanie ich, wskazówki dla autorów –w tym wypadku przydadzą się narzędzia pozwalające na gromadzenie plików i interakcję z ich wykorzystaniem, czyli na przykład sieciowy pakiet biurowy zintegrowany z chmurą. Przydatne będą również narzędzia do zarządzania projektem grupowym oraz aplikacje ułatwiające komunikację w grupie – komunikatory głosowe i wideo.

Grupa samokształceniowa

Osoby współpracujące ze sobą poza instytucjami mogą skorzystać z narzędzi ułatwiających wspólne uczenie się, wspólną pracę nad dokumentami oraz z programów pozwalających na spotkania wideo wielu osób w sieci oraz rozmowy głosowe przez internet.

Lokalna aktywistka

W działaniach nastawionych na promowanie określonej idei, informowanie i zbieranie poparcia oraz współpracowników przydadzą się narzędzia do zarządzania projektem, wspólnego pisania tekstów, a także te ułatwiające konsultacje społeczne, kontakt z odbiorcami i zbieranie opinii.

Pracownik domu kultury

Praca z osobami przy różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych może być usprawniona za pomocą narzędzi pozwalających na grupową pracę nad dokumentami, aplikacje służące do zarządzania projektem, a także zbierania opinii, na przykład po określonych wydarzeniach kulturalnych, oraz te pomagające w pracy z grupą lub przy planowaniu działań instytucji.