Wprowadzenie

Materiał, który wyświetlacie na ekranach urządzeń, jest po części efektem pracy zespołu, który w czerwcu 2015 roku zebrał się w Pracowni Edukacji Medialnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach Pracowni Nowych Mediów – projektu Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku (IKM) przez dwa dni pracowaliśmy nad strukturą przedstawianego dokumentu. Wśród uczestników spotkania, koordynowanego przez Grzegorza D. Stunżę, byli Łukasz Kowalski, Piotr Kowzan i Bartłomiej Kurzyk. W ostatniej chwili udział musieli odwołać Aleksandra Janus i Kamil Śliwowski. Wspierała nas Karina Rojek z Instytutu Kultury Miejskiej. W trakcie spotkania o charakterze booksprintowym, ale dążącym do wytworzenia struktury kursu dużo dyskutowaliśmy, piliśmy sporo rozpuszczalnej kawy, pogryzaliśmy orzeszki oraz podejmowaliśmy pierwsze próby pisemnego rozwinięcia naszych pomysłów. Po spotkaniu uzupełnialiśmy swoje fragmenty – i tak, Łukasz Kowalski zajął się tworzeniem tekstu na temat barier i ograniczeń technologicznych współpracy on-line, Piotr Kowzan pisał o modelach współpracy, a Bartłomiej Kurzyk – o warunkach skutecznego jej nawiązania. Grzegorz D. Stunża zajął się korzyściami ze współpracy w sieci, a zdalnie otrzymaliśmy wsparcie od Kamila Śliwowskiego przy przygotowywaniu listy narzędzi do wykorzystania. Następnie całość została zredagowana i uzupełniona, zgodnie z wypracowaną strukturą, przez Grzegorza D. Stunżę.

Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat skutecznej współpracy on-line zespołów projektowych oraz dostarczenie ramowego schematu działań dla konstrukcji „sieciowego zespołu projektowego”. Przygotowany przez nas materiał kierujemy do liderów i liderek zespołów oraz do osób pretendujących do bycia liderami zarządzającymi projektami prowadzonymi z wykorzystaniem internetu oraz do inicjatorów projektów. Wstępne wymagania skorzystania z materiałów wiążą się tylko z doświadczeniem w pracy grupowej, na przykład projektowej. Kurs jest jednak otwarty dla wszystkich zainteresowanych, a doświadczenie, choćby minimalne, w pracy z projektami będzie jedynie wstępnym ułatwieniem w przyswajaniu materiału.

Uważamy, że w dzisiejszym świecie współpraca jest kluczowa w realizacji wielu przedsięwzięć. Zwłaszcza w pracy projektowej niezbędne są wspólne działanie, dzielenie się informacjami oraz statusem realizacji zadań i komunikacja ułatwiająca pracę. Technologie odgrywają coraz istotniejszą rolę w procesie komunikacji, umożliwiają nam gromadzenie wiedzy, doświadczeń, ich omawianie, a także planowanie i wdrażanie planów. Współpraca oparta na nowoczesnych technologiach komunikowania wymaga jednak znajomości narzędzi, umiejętności ich wykorzystania, opanowania podstaw związanych z organizacją pracy i wykorzystywania sieciowych usług i aplikacji w tym celu. Dlatego właśnie przygotowaliśmy nasz kurs – aby wesprzeć tych, którzy działając w niedużych zespołach i nie mając dostępu na przykład do komercyjnych narzędzi oraz codziennego wsparcia profesjonalistów, chcą wykorzystać nowatorskie narzędzia i metody w swoim lokalnym środowisku i grupach zadaniowych.