Tabela podsumowująca wszystkie narzędzia. Teraz możesz przypomnieć sobie przyswojoną treść i dokonać porównania poznanych narzędzi. Możesz przeanalizować zaproponowane kryteria porównawcze i wybrać interesujące cię narzędzie.

tabela

+ oznacza tak, – oznacza nie