RSS to skrót od angielskiego zwrotu Really Simple Syndication. Można go przetłumaczyć jako Naprawdę Łatwa Publikacja. Inaczej RSS można opisać jako kanał informacji z wybranej strony. Korzystanie z RSS jest przydatne, jeśli chcemy otrzymywać newsy z wybranej strony. Mogą to być recenzje filmowe, nowinki technologiczne lub aktualności związane z wydarzeniami kulturalnymi.

Zalety RSS:

  • oszczędność czasu;
  • śledzenie na bieżąco aktualności;
  • nie trzeba oglądać innych zbędnych informacji (reklam, długo ładującej się grafiki itp.);
  • tylko od użytkownika zależy, czy i kiedy czyta wiadomości;
  • z subskrypcji można zrezygnować w kilka sekund, bez ingerencji osób trzecich;
  • anonimowość, ponieważ nie trzeba udostępniać swojego adresu e-mail lub włączać się do jakiejś społeczności.

RSS a newsletter

Do newslettera (elektronicznego biuletynu) można się zapisać, podając swój adres e-mail, na który będą przysyłane informacje z interesującej nas strony. Newsletter [na słowie newsletter link do kroku 3] jest kontrolowany przez administratora strony. Rezygnacja z newslettera czasami jest kłopotliwa.
Osoba, która chce używać RSS, nie musi podawać adresu e-mail, wystarczy ściągnąć odpowiedni program i załadować go w swojej przeglądarce. Strona internetowa musi udostępniać odpowiednie wiadomości. Rezygnacja z tego typu subskrypcji jest łatwa.

Warunki korzystania z RSS

Aby korzystać z RSS muszą być spełnione dwa warunki:

  • interesująca nas strona musi udostępniać publikację w odpowiednim formacie. Format to odpowiedni wzór pliku XML, z którego często korzysta się w informatyce. Oznacza to, że nie na każdej stronie możemy korzystać z kanału RSS;
  • należy mieć odpowiednie oprogramowanie, które będzie odczytywać opublikowany przez stronę news (udostępnioną wiadomość).

RSS nazywane KANAŁEM

RSS często nazywane jest kanałem informacyjnym. Określa się go tak, ponieważ twórca danej strony tworzy oprogramowanie (potocznie nazywane kanałem informacyjnym), pozwalające użytkownikowi na nasłuchiwanie – to znaczy użytkownik oczekuje na zmiany na stronie i zostaje od razu o nich poinformowany.

Jak korzystać z RSS

Aby korzystać z RSS, potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania. Oprogramowanie to może być zwykłą wtyczką do przeglądarki internetowej lub osobną aplikacją. Możemy je znaleźć na przykład na stronie: http://www.dobreprogramy.pl/Czytniki-RSS,Programy,Windows,189.html.

Jak możemy wbudować wtyczkę w twojej przeglądarce

Dla przeglądarki Chrome rozszerzenie takie nazywa się „RSS Feed Reader”. Jeśli masz taką przeglądarkę, możesz znaleźć przez Google program o takiej nazwie i zaznaczyć klawisz „+ Dodaj do Chrome”. Dla przeglądarki FireFox zaś odpowiednikiem takiej wtyczki może być „RSS Feed Icon in Navbar”.
Taką wtyczkę (dodatek do twojej przeglądarki umożliwiający korzystanie z RSS) również możesz znaleźć przez wyszukiwarkę Google.

Cenna aplikacja do korzystania z RSS – FeedDemon – przykład instalacji

FeedDemon jest czytnikiem kanałów RSS i ma wiele zalet (na przykład czyta bez problemu polskie znaki). Aplikację można pobrać ze strony http://www.feeddemon.com/.

01_RSS

Instalacja

Zaznaczamy wszystko jak na rysunku po lewej stronie i klikamy „Next. Gdy program się zainstaluje, następnie pojawi się okno jak to na rysunku po prawej.

02_RRS

Pierwsze uruchomienie

Uwaga! Przy pierwszym uruchomieniu programu, program zapyta się, czy dodać domyślne subskrypcje. Powinniśmy zaznaczyć „No”.

03_RRS

Po kliknięciu „Next” i „Finish” otworzy się okno główne programu pokazane na następnym rysunku.

Główne okno programu

04_RSS

Aby zapisać się do kanału RSS, należy kliknąć „Subscribe”.

Dodanie subskrypcji

W oknie po lewej stronie należy podać adres strony z informacją, który kanał chcemy nasłuchiwać. Wybierzmy na przykład Interia.pl. Gdy strona udostępnia kanał RSS, zostaniemy poproszeni o nadanie nazwy, pod którą będą się pojawiać informacje z tego kanału. Po przejściu wszystkich kroków będziemy widzieli kanał, do którego się zapisaliśmy.

05_RRS

Przeglądanie informacji

W zaprezentowanym programie łatwo uzyskuje się dostęp do streszczenia informacji opublikowanych na interesującej nas stronie i są one przedstawione w przystępny sposób.

06_RSS