Główne zadanie zaliczeniowe

Zaplanuj zorganizowanie medialabu. Do wyboru masz kilka możliwości:

  • przygotowanie kilkudniowego spotkania o charakterze obozu medialnego;
  • zarysowanie koncepcji cyklicznych spotkań o charakterze medialabowym;
  • propozycję zorganizowania stałego medialabu przy instytucji kultury lub w ramach działań organizacji pozarządowej.

W wypadku każdej opcji organizacji medialabu należy podać:

  • kilka tematów, które będą poruszone w trakcie realizacji przedsięwzięcia;
  • informacje o sposobie organizacji wydarzenia: jaka grupa osób, kanały komunikacji itp.;
  • informacje o sposobach promocji wydarzenia i zachęcenia uczestników do udziału;
  • przewidywany kosztorys realizacji przedsięwzięcia.